Alamak Proxima

Hammadde Çıkarmada Yeni Yöntemler Patlayıcı olmadan hammadde çıkarma ve derinliklerden maden cevheri kütlesi çıkarmada yeni yöntemlerin kullanımı kendine sağlam bir yer edinmeye başlamıştır. Bu durum özellikle uranyum endüstrisi için geçerlidir. Yeni yöntemlerle atmosfere ciddi bir emisyona yol açmadan, ortalama üretim derinliği 700-900 metreye ulaşmış ve çevreyle ilgili yeni standartlar ve doğaya saygı daha çok kabul...

Alamak Proxima


Alpha-Safety

Alpha-Safety şirketler grubu ve bağlı kuruluşu alphaSMART LLP Madencilik sektöründeki büyük işletmelere ileri teknoloji sunma konusunda deneyim sahibiyiz. Uzmanlarımız  madencilik faaliyetlerinin güvenliği ve  çalışmaların verimli  olabilmesi için işletmelere ileri teknoloji ile ilgili çeşitli seçenekler sunmaktadırlar. Ortaklarımızla birlikte, Bağımsız Devletler Topluluğu piyasasına özgü ekipman tedariki için yeni çözümler geliştirip üretiyoruz. alphaSMART LLP  sanayide güvenlik ve verimlilik...

Alpha-Safety


Appian Capital Advisory

Appian metal ve madencilik sektöründe zarar olasılığı gösteren varlıklara yatırım yaparak büyük gelirler sağlayan uzun vadeli değer yatırımcısıdır. NASIL YARDIM EDEBİLİRİZ Appian’ın esas amacı kaliteli varlıkları uzun vadeli sermaye ve işletme uzmanlığıyla eşleştirip maden ve metal sektöründe tercih edilen iş ortağı olmaktır. Appian ile işbirliği sonucu aşağıdakiler gerçekleşecektir: Jeoloji, jeoistatistik ve kaynak tahmini; Danışmanlar, yükleniciler...

Appian Capital Advisory


Argo Natural Resources

Leicester Üniversitesi ile çalışan Argo şirketi değerli metallerin elde edilmesi için Derin Ötektik Solvent kullanımında benzersiz bir deneyime sahiptir. Devrim niteliğinde Kimya Değerli ve baz metallerin mükemmel şekilde elde edilmesi “refrakter” maden yataklarının yeniden tanımlanması Kompleks Polimetalik cevherler ve e-atık için ideal kullanım Toksik olmayan, bio bozunabilir solventler Düşük maliyetli materyaller Düşük sıcaklıktaki işlemler Az...

Argo Natural Resources


Astana Uluslararasi Borsasi

Astana Uluslararasi Borsasi (AIX) 2017 yılında Astana Uluslararası Finans Merkezi AIFC’nin bir parçası olarak kurulmuştur. AIX’in misyonu Kazakistan ve Orta Asya bölgesinde kamu sermayesi ve borç sermayesi piyasalarını kurmaktır. AIX AIFC’nin düzenleyici ortamında çalışmaktadır. Bu ortam Kazakistan’da anayasal olarak ayrı bir bölgedir ve İngiliz örf ve adet hukuku ilkelerine dayanmaktadır. AIX AIFC içinde oluşturulmuş bağımsız...

Astana Uluslararasi Borsasi


Bardene Financial

Bardene Financial madencilik endüstrisine teknik ve finansal danışmanlık hizmetleri sunan bir firmadır.

Bardene Financial


Birleşik Krallık İhracat Finansman Kurumu

Birleşik Krallık’ın ihracat kredi kuruluşu ve bir devlet dairesiyiz. Dış Ticaret Bakanlığı’nın altında strateji ve operasyonların tamamlayıcı ve önemli bir parçası olarak çalışmaktayız. 100’den fazla özel kredi sigortacılarıyla ve kredi verenlerle çalışıp İngiliz şirketlerine ihracat finansmanına erişim sağlamada yardımcı oluyoruz (dış ticaretin mümkün olduğunca kolay ve güvenli olmasını sağlayan özel krediler, sigorta poliçeleri veya banka...

Birleşik Krallık İhracat Finansman Kurumu


Cumhuriyetçi Maden ve Metalurji İşletmeleri Birliği (AMME)

Cumhuriyetçi Maden ve Metalurji İşletmeleri Birliği (AMME) 2005 yılında Kazakistan Cumhuriyeti maden işletmelerinin inisiyatifi ve ilgili bakanlığın desteği ile kurulmuştur. Birlik yedi bakanlık ve Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası “Atameken” tarafından resmi olarak tanınmaktadır ve “Atameken” in jeoloji, madencilik, kömür ve metalürji sektörleriyle ilgili birçok fonksiyonunu yerine getirmektedir. Bugün AMME Kazakistanın en büyük endüstriyel birliğidir...

Cumhuriyetçi Maden ve Metalurji İşletmeleri Birliği (AMME)


Durham Üniversitesi

Yer Bilimleri Bölümü Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir değişim yaşıyoruz. Jeolojik tehlikeler, sürdürülebilirlik, altyapı, iklim değişikliği, enerji ve doğal kaynaklar hiçbir zaman şimdiki kadar önem arz etmemiştir. Yer bilimleri ise bu tartışmanın merkezinde yer almaktadır. Öğrencilerimize en yüksek düzeyde eğitim vererek ve toplum için önemli ve mükemmel araştırma çalışmaları yaparak geleceği şekillendirmede yardımcı olmak istiyoruz....

Durham Üniversitesi


EHS Data

EHS Data dünyanın önde gelen bir İngiliz yazılım şirketidir. Tüm dünyadaki 40 ülkedeki 1000 saha için Çevresel Veri Yönetim çözümleri sunmuştur. 1996’dan beri MonitorPro adlı yazılımları örgütlere zaman tasarrufu sağlama, planlama, kalite kontrolü, saha analizi ve raporlama, çevresel yükümlülükleri yönetme ve sürdürülebilirlik konularında yardımcı olmuştur. MonitorPro Çevre Teşkilatından MCERTS akreditasyonu alan ilk EHS yazılımıdır.

EHS Data


ERG Recycling

Şirket aşağıdakiler için stratejik projeler uygulamaktadır: Doğal kaynaklar, atık, yapay maden formasyonları ve ikincil ham maddelerin madenciliği ve işlenmesi; Avrasya Grubunun yapay maden formasyonları ile ilgili üretim aktiviteleri; Endüstriyel yan ürün ve atıkların bertaraf edilmesi; Üretim ve Işleme ekipmanlarının ve mekanizmalarının bakımı; Ticaret ve temsilci faaliyetleri ve ticaret ve satınalma; Mal üretimi ve satışı; işletmelere,...

ERG Recycling


Environnemental Resources Management (ERM)

ERM dünyadaki büyük ve küçük madencilik şirketleriyle çalışmakta ve onlara stratejik, taktik ve operasyonel zorlukların üstesinden gelmelerinde aşağıdaki gibi  yardımcı olmaktadır: Önemli olay ve kazaların önlenmesi, operasyonal risk ve kontrol yönetimi, Suyun korunması için kurumsal stratejiler ve teknik çözümler; Sosyal konular, insan hakları, paydaş haritalanması, uyuşmazlıkların çözümü; Veri ve kaynak verimliliği, sistemin düzene sokulması, enformasyon...

Environnemental Resources Management (ERM)


KAZ Minerals

KAZ Minerals hızla büyüyen  bir bakır şirketidir ve BDT bölgesindeki  büyük ölçekli, düşük maliyetli açık ocak madenciliği ile ilgilenmektedir. Sıfırdan tasarlanan  madencilik projelerinin başarılı uygulanması konusunda kendisini ispatlamıştır. Grup uzun vadeli büyüme sağlayan ve küresel bakır maliyeti eğrisinin birinci çeğreğindeki konumunu koruyan projeler uygulamıştır. Şirket aşağıdakiler için stratejik projeler uygulamaktadır: Doğal kaynaklar, atık, yapay maden...

KAZ Minerals


Londra Borsası

Londra Borsasını Anlamak Londra uzun süredir dünyanın önde gelen finansal şehirlerinden biri olmuştur ve uluslarası ticaret, bankacılık ve sigorta merkezi olarak bilinmektedir. Londra Borsasının geçmişi 1698’e kadar uzanmaktadır. Bu tarihte simsar John Castaing işinsanlarının ticaret için toplandığı Jonathan Kahvehanesinde hisse senetleri ve emtea fiyatlarını ilan etmeye başlamıştı. Castaing fiyat listesine “Borsanın gidişatı ve diğer şeyler”...

Londra Borsası


NAZARBAYEV ÜNİVESİTESİ

Mühendislik ve Dijital Bilimler Okulu Mühendislik ve Dijital bilimler Okulu Kazakistan’ın gelecekteki endüstri liderlerini  eğitmek için  öğrenci odaklı bütüncül bir yaklaşım uygulamaktadır. Bir mühendislik öğrencisinin hayatı heyecan verici aktivitelerle doludur. Derslerin, labratuar çalışmalarının ve geleneksel kursların yanısıra, birçok proje bazlı görevler, yarışmalar, sergiler, çalıştaylar, sanayi ziyaretleri ve organize problem çözme oturumları vardır. Bunlar öğrenilerin konulara...

NAZARBAYEV ÜNİVESİTESİ


Orion Resource Partners

Orion Resource Partners küresel alternatif yatırım yönetim firmasıdır ve yaklaşık 6 milyar dolar yönetmektedir.* Orion baz ve değerli metallerle ilgili kurumsal metal ve madencilik yatırım stratejileri üzerinde uzmanlaşmıştır. Özel sermaye, koruma fonu ve tüccar hizmet bölümlerimiz sayesinde küresel metal ve madencilik tedarik zinciri hakkında derinlemesine bilgiye erişim sağlayabiliyoruz ve küresel metal fiyatlarını yönlendiren fiziksel ve...

Orion Resource Partners


Ox Mountain

Formula One, Aerospace ve Savunma alanlarının veri merkezleri dünyasından gelen OMXT kendi ürününü yaratmıştır-IronMan® SaaS. OXMT’nin  IronMan® SaaS’ı  iş emirleri gibi sadece işlemsel verilerle ilgili bilgi vermemekte ayrıca bakım yönetimi veri iyileştirmesini de otomatize etmektedir. OŞMT en son makine öğrenme tekniklerini uygulamakta ve madencilikle ilgili spesifik problemleri çözmektedir: bunların bakım faaliyetlerini anlamakta ve optimize etmektedir....

Ox Mountain


Reality Check

Reality Check uzak saha ziyaretleri ve insansız uçuş araçları kullanarak izleme için sanal gerçeklik hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler özel 360 derece görüntü yakalama kapasitesi ile verilmektedir. Şirket platformunu kullanarak, kolayca kendi varlıklarınızı dünyanın herhangi bir yerinden kolayca ziyaret edebilir ve bunları ortağınıza veya yatırımcılarınıza gösterebilirsiniz- şu anda varlıklarınızın ne olduğunu ve ileride nasıl olabileceğini görebilirsiniz....

Reality Check


Remote Site Solutions

RSS danışmanlık ve hizmet şirketidir. Maliyet etkin ve sürdürülebilir proje çözümleri isteyen kurumsal ve hükümet müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. İklim değişikliği farkındalığı, nüfus artışı nedeniyle oluşan baskılar, daha sıkı mevzuatlar, teknoloji gelişmesi ve maliyet azaltılması gibi unsurlar sosyal açıdan kabul edilebilir çözümlerin oluşturulmasını gerektirmiştir. RSS esas olarak yakıt verimliliği, atık geri kazanımı ve yeşil...

Remote Site Solutions


Resources Capital Group

2012’de kurulmuş olan RCG, Almatı merkezli özel yatırım grubudur ve metal ve madencilik sektörü ile ilgili varlık yönetimi ve yatırım hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır. RCG Orta Asya’da doğal kaynaklar sektöründeki tek özel sermaye yöneticisidir. RCG, geniş teknik ve yatırım uzmanlığı sayesinde kaliteli varlıkları hedefleme ve geliştirme konusunda eşsiz bir avantaja sahiptir. RCG yerel idarelerle işbirliği konusunda...

Resources Capital Group


Robertson Geo

Robertson Geo madencilik şirketlerine jeofizik veri kaydı ekipmanı ve yazılım sunmaktadır. Madencilik ve Maden uygulamaları aşağıdadır: Önemli olanlar: Micrologger2 Vinç (Mini) Ultra İnce Doğal Gamma Probe Ve/veya dansite Gamma Probe Formation Density Probe Orta düzey: Micrologger2 Vinç (Mini/500m/600m) Density Gamma Probe Ve/veya Spectral Gamma Probe Formation Density Probe Manyetik Hassasiyet Probu İndüklenen Polarizasyon (Kutuplaşma) Probu...

Robertson Geo


Satellite Applications Catapult

Satellite Applications Catapult uzay boşluğunu kullanarak ekonomik büyümeyi sağlamak için kurulmuş bağımsız bir innovasyon ve teknoloji şirketidir. Kuruluşların uydu teknolojisinden faydalanmasını sağlıyoruz ve açık bir innovasyon ortamında fikir ve çözümler oluşturmak için multi disipliner takımları bir araya getiriyoruz. Satellite Applications Catapult modern uydu teknolojileri kullanarak maden çıkarma sanayileri için işletme verimliliği oluşturmakta ve aynı zamanda...

Satellite Applications Catapult


Stepchange Global

Stepchange Global madencilik şirketlerine aşağıdaki üretim optimizasyon teknolojilerini sunmaktadır: COVİD-19 nedeniyle uzaktan operasyonlar ve sahada en az sayıda insan çalıştırma; Entegre operasyon stratejilerinin & programların & madencilik için pilot projelerin geliştirilmesi ve uygulanması; Entegre operasyonlar (IO) ve Dijital Petrol sahası Teknolojisi için strateji geliştirme ve danışmanlık yapma; Entegre Operasyonlar Merkezi (IOC) tasarımı ve uygulanması; Entegre...

Stepchange Global


Tau-Кen Samruk

JSC «Tau-Кen Samruk» Ulusal Madecilik Şirketi düşey olarak entegre olmuş bir şirkettir ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 10 sayılı Kararına göre 15 Ocakta kurulmuştur. Amacı aşağıda belirtilen alanlarda etkili yeraltı operasyonları sağlamaktır: Katı minerallerin araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması; Maden ve metalürji sanayinin devredilmiş şirket hisselerinin etkili yönetimi; Madencilik sanayinde yeni yüksek ve verimli teknolojilerin...

Tau-Кen Samruk


Tecoma Strategies

Tecoma Londra ve Johannesburg merkezli bir Madencilik danışmanlık şirketidir ve uzmanlaştığı alanlar şunlardır: Ekonomik Değerlendirme, Proje Geliştirme ve İş İyileştirme. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya adalarında geniş kapsamlı proje ve işletme deneyimimiz vardır. Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki emtealarla ilgili madencilik döngüsünün araştırılmasını ve işlenmesini kapsamaktadır: Değerli mineraller Baz metaller Çelik yapma materyalleri...

Tecoma Strategies