EHS Data - Trade Events

EHS Data dünyanın önde gelen bir İngiliz yazılım şirketidir. Tüm dünyadaki 40 ülkedeki 1000 saha için Çevresel Veri Yönetim çözümleri sunmuştur. 1996’dan beri MonitorPro adlı yazılımları örgütlere zaman tasarrufu sağlama, planlama, kalite kontrolü, saha analizi ve raporlama, çevresel yükümlülükleri yönetme ve sürdürülebilirlik konularında yardımcı olmuştur. MonitorPro Çevre Teşkilatından MCERTS akreditasyonu alan ilk EHS yazılımıdır.