Astana Uluslararasi Borsasi - Trade Events

Astana Uluslararasi Borsasi (AIX) 2017 yılında Astana Uluslararası Finans Merkezi AIFC’nin bir parçası olarak kurulmuştur. AIX’in misyonu Kazakistan ve Orta Asya bölgesinde kamu sermayesi ve borç sermayesi piyasalarını kurmaktır.

AIX AIFC’nin düzenleyici ortamında çalışmaktadır. Bu ortam Kazakistan’da anayasal olarak ayrı bir bölgedir ve İngiliz örf ve adet hukuku ilkelerine dayanmaktadır. AIX AIFC içinde oluşturulmuş bağımsız bir düzenleyici olan Astana Finansal Hizmetler Birimi tarafından düzenlenmektedir.

AIX sanayi standart ticaret sistemini T artı 2 takas süresi ile işletmektedir. Bunu 20 den fazla yerel ve uluslararası işlem yapan üyeler vasıtasıyla yapmaktadır.

AIX hissedarları şunlardır: AIFC, GoldmanSachs, Shanghai Borsası, İpek Yolu Fonu and AIX’e işlem platform sağlayan NASDAQ.