KAZ Minerals - Trade Events

KAZ Minerals hızla büyüyen  bir bakır şirketidir ve BDT bölgesindeki  büyük ölçekli, düşük maliyetli açık ocak madenciliği ile ilgilenmektedir. Sıfırdan tasarlanan  madencilik projelerinin başarılı uygulanması konusunda kendisini ispatlamıştır.

Grup uzun vadeli büyüme sağlayan ve küresel bakır maliyeti eğrisinin birinci çeğreğindeki konumunu koruyan projeler uygulamıştır.

Şirket aşağıdakiler için stratejik projeler uygulamaktadır:

 • Doğal kaynaklar, atık, yapay maden formasyonları ve ikincil ham maddelerin madenciliği ve işlenmesi;
 • Avrasya Grubunun yapay maden formasyonları ile ilgili üretim aktiviteleri;
 • Endüstriyel yan ürün ve atıkların bertaraf edilmesi;
 • Üretim ve Işleme ekipmanlarının ve mekanizmalarının bakımı;
 • Ticaret ve temsilci faaliyetleri ve ticaret ve satınalma;
 • Mal üretimi ve satışı; işletmelere, organizasyonlara ve vatandaşlara hizmet sunulması;
 • Hizmet, danışmanlık ve temsilcilik sunulması;
 • Genel ticari ve dış ekonomik faaliyetler.

Şirket Kazakistan’da Avrasya Grubunun işletmelerinin bulunduğu tüm bölgelerde temsil edilmektedir:

 • Aktobe bölgesi
 • Karaganda bölgesi
 • Pavlodar bölgesi
 • Kostanay bölgesi

İŞLETTİĞİMİZ MADENLER

KAZ Minerals  Pavlodar ve Kazakistan’ın Doğu Bölgesindeki Bozshakol ve Aktogay açık oçak bakır madenlerini işletmektedir. Kazakistan’ın  Doğu bölgesindeki üç yeraltı madenini ve Kırgızistan’daki Bozymchak bakır-altın madenini işletmektedir.

BOZSHAKOL

 • Büyük ölçekli açık işletme
 • Bakır derecesi %0.36 olan 992 Mt luk maden kaynakları
 • 2019 da 110 kt luk bakır üretimi
 • Altın, gümüş ve molybdenum yan ürünleri

AKTOGAY

 • Büyük ölçekli açık işletme
 • Bakır derecesi %0.33 olan 1,604 Mt luk maden kaynakları
 • 2019 da 146 kt luk bakır üretimi
 • Işleme kapasitesini 2021 e kadar iki misli arttırmak için büyümeye devam etmektedir.

DOĞU BÖLGESİ

 • Yeraltı operasyonları
 • Üç maden ve ilgili konsantratörler
 • Bakır derecesi %2.26 olan 35 Mt luk maden kaynakları
 • 2019 da önemli ölçüde çinko, altın ve gümüş yan ürünleri olan 48 kt luk bakır üretimi

BOZYMCHAK

 • Kırgızistan’da bakır-altın açık işletmesi
 • Bakır derecesi %0.78, altın derecesi ise 1.3 g/t olan 14 Mt luk maden kaynakları
 • 2019 da 7 kt bakır ve 41 koz altın üretmiştir.
 • Yeraltı fazı geliştirilme aşamasındadır.

BAKIRA ODAKLANMA

Bakır pazarının orta vadede arz açığı  olacağı tahmin edilmektedir çünkü mevcut madenlerin üretimi düşmekte ve geleneksel ve yeni kaynaklardan gelen talep büyümektedir.

Yenilenebilir enerji üretimine küresel düzeyde geçiş sağlayabilmek için bakır üretiminin artması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, elektrikli araçlar gibi düşük emisyonlu ulaşım teknolojilerinin kullanımını da desteklemek için bakır gereklidir.