Alamak Proxima - Trade Events

Hammadde Çıkarmada Yeni Yöntemler

Patlayıcı olmadan hammadde çıkarma ve derinliklerden maden cevheri kütlesi çıkarmada yeni yöntemlerin kullanımı kendine sağlam bir yer edinmeye başlamıştır. Bu durum özellikle uranyum endüstrisi için geçerlidir. Yeni yöntemlerle atmosfere ciddi bir emisyona yol açmadan, ortalama üretim derinliği 700-900 metreye ulaşmış ve çevreyle ilgili yeni standartlar ve doğaya saygı daha çok kabul görmeye başlamıştır

Madencilik sanayi için 2 ana alanda gelişme olacağını düşünüyoruz:

1) Kısa ve orta vadede PSV metoduyla düşük kaliteli sahalarda üretim.

2) Uzun vadeli bakış açısıyla ise kıyı sularda ve okyanus yüzeyinde çalışmalara başlanması için yeni teknoloji araştırması ve pilot laboratuvar çalışmaları yapılması.

Bugüne değin, düşük dozlu solusyonlarla altın, platin ve diğer değerli metallerin çıkarılması için yeni nesil alet ve teknoloji için bir patent aldık.

1 ton cevherde 0.3 ila 2 gram arası içerik bulunan düşük kaliteli cevherlerden altın ve diğer metallerin çıkarılmasına yönelik yapılan kapsamlı laboratuvar çalışmalarının araştırma sürecinde göstergeler oldukça cesaretlendirici sonuçlar verdi.

Bu çalışmalar, birçok değerli metalin madenciliğinde yeni bir teknolojik döneme geçişin temelini oluşturabilir. Hatta, kıymetli metallerin çıkarılmasında kullanılan teknolojiler bakımından büyük bir buluştur ve bu teknolojinin başarı şansı çok yüksektir.

Kimyasal (moleküler) madencilik dönemi metalurjinin birçok alt sektörünü değişime uğratacaktır. Bu küresel ölçekte halihazırda Kazakistan’daki uranyum madenciliği örneğiyle kanıtlanmıştır. PSV teknolojisinin kullanımı sayesinde ülke kısa sürede miktar açısından dünyada ilk sıraya yerleşmiştir (global uranyum derneği tablosu) ve aynı zamanda rekor düzeyde düşük üretim maliyeti gerçekleşmiştir.

Buradaki esas görüş düşük metal içeren cevher rezervleri için moleküler madencilik çok daha karlıdır (daha ucuz) ve üretim miktarını geleneksel madenciliğe kıyasla iki katına çıkarır.