Satellite Applications Catapult - Trade Events

Satellite Applications Catapult uzay boşluğunu kullanarak ekonomik büyümeyi sağlamak için kurulmuş bağımsız bir innovasyon ve teknoloji şirketidir. Kuruluşların uydu teknolojisinden faydalanmasını sağlıyoruz ve açık bir innovasyon ortamında fikir ve çözümler oluşturmak için multi disipliner takımları bir araya getiriyoruz.

Satellite Applications Catapult modern uydu teknolojileri kullanarak maden çıkarma sanayileri için işletme verimliliği oluşturmakta ve aynı zamanda yerel toplumları güçlendirmektedir. Ayrıca çevreye olan hasarı azaltmakta ve hatta tamamen yok etmektedir. Halen aşağıdaki üç ana sanayi alanına odaklanmaktayız:

  • Mevcut çevresel durumun araştırılması ve İncelenmesi. Çalıştığımız kuruluşlarla birlikte maden çıkarma öncesi çevreyi uydu vasıtasıyla değerlendirmekteyiz. Çevreyle ilgili bilgi elde etmek ve risk modellemesi oluşturmak için imgeler kullanıyoruz.
  • Sosyal katılımın kolaylaştırılması. Gelecek nesil görselleştirme araçları kullanarak paydaş güvenini kazanıyoruz ve yerel topluma olan etkileri yönlendirip izliyoruz.
  • İşletme verimliliğinin yaratılması. Kanıta dayalı karar vermek ve hem yerel hem de ulusal ölçekte jeolojik bilgiler sağlamak için gerçeğe yakın zamanlı enformasyon kullanıyoruz.

Anastasia Kasatkina Bolton

İş geliştirme yöneticisi (Maden Çıkarma Sanayi)
Satellite Applications Catapult

Konuşmacı Profili