Tau-Кen Samruk - Trade Events

JSC «Tau-Кen Samruk» Ulusal Madecilik Şirketi düşey olarak entegre olmuş bir şirkettir ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 10 sayılı Kararına göre 15 Ocakta kurulmuştur. Amacı aşağıda belirtilen alanlarda etkili yeraltı operasyonları sağlamaktır:

  • Katı minerallerin araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması;
  • Maden ve metalürji sanayinin devredilmiş şirket hisselerinin etkili yönetimi;
  • Madencilik sanayinde yeni yüksek ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi ve tanıtılması;
  • Kazakistan’ın maden potansiyelinin kullanılması;
  • Ticari olmayan maden yataklarının geliştirilmesi.

«Tau-Ken Samruk» NMC» JSC, «Sovereign Wealth Fund «Samruk-Kazyna»’nın şirketler grubudur. JSC. «Tau-Ken Samruk» NMC» JSC, «Glencore International»’ın ortağıdır ve LLP «Kazzinc»’ın kayıtlı sermayesinin %29.97 sine sahiptir.