Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı - Trade Events

Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı (DIT) tüm dünyada İngiliz ticaretini desteklemektedir. DIT dış ticaret bakanlığıdır ve aşağıdakilerden sorumludur:

  • Politika, tanıtım ve ve finansal uzmanlığı bir araya getirerek ticaret ve yatırıma konulan engelleri aşmak ve şirketlerin başarılı olmasını sağlamak;
  • Tüm dünyada İngiliz ticaret ve yatırımını desteklemek;
  • İngiliz mal ve hizmetleri için küresel düzeyde talep yaratmak.

Birleşik Krallık madenciliğin tüm aşamalarında madencilik sanayine yenilikçi çözümler sunma konusunda dünyanın önde gelen ülkesidir: işletme maliyetlerini azaltmakta, atık yönetimi yapmakta, madenlerin kapanması ve çevre ve sosyal konularda en iyi uygulamaları gerçekleştirmekte ve iş yerinde güvenlik sağlamaktadır.

EECAN’da (Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı) madencilik sektörünün sürekli gelişmesini ve önemini göz önünde tutan Dış Ticaret Bakanlığı Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan’da madencilik şirketleri için webinarlar dizisi düzenlemektedir.

Webinarlarda önde gelen İngiliz firmaları madencilik için aşağıda belirtilen ileri teknoloji çözümlerden bahsedeceklerdir:

Şirketleri Yeşil Büyüme ve Madencilikte Finansa Erişim konularındaki dijital çalıştaylara katılmaya davet ediyoruz.

Madenci̇li̇k sanayi̇ İçİn çözümler

İngiltere işletme maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, atık yönetimi, saha durdurulması, çevrenin korunması, maden yatakları ve rafinerilerde iş sağlığı ve güvenliği gibi maden endüstrisini oluşturan döngünün her aşamasında yenilikçi çözümler sunan lider ülkelerden biridir.

Madencilik Fırsatları

Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan’ı kapsayan EECAN bölgesinde zengin doğal kaynaklar vardır. Bu kaynaklar İngiliz madencilik ve tedarik zinciri şirketleri için önemli fırsatlar sunmaktadırlar.

Bize katılın ve Birleşik Krallık ile iş yapmayı keşfedin!

EECAN