Birleşik Krallık İhracat Finansman Kurumu - Trade Events

Birleşik Krallık’ın ihracat kredi kuruluşu ve bir devlet dairesiyiz. Dış Ticaret Bakanlığı’nın altında strateji ve operasyonların tamamlayıcı ve önemli bir parçası olarak çalışmaktayız.

100’den fazla özel kredi sigortacılarıyla ve kredi verenlerle çalışıp İngiliz şirketlerine ihracat finansmanına erişim sağlamada yardımcı oluyoruz (dış ticaretin mümkün olduğunca kolay ve güvenli olmasını sağlayan özel krediler, sigorta poliçeleri veya banka garantileri). Biz özel sektörle rekabet etmek için değil, onu tamamlamak için varız.

İngiliz şirketlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

  • Alıcılara çekici finansman şartları sağlayarak ihracat ihalelerini kazanmak
  • İşletme kredilerini destekleyerek sözleşmeleri yerine getirmek
  • Alıcının temerrüdüne karşı sigorta yaparak ücret almak

Herhangi bir büyüklükteki şirketi ihracat konusunda ve sermaye mallarından hizmetlere ve fikri mülkiyet gibi maddi olmayan aktiflere kadar tüm sektörlerde destekleyebiliriz.