Remote Site Solutions - Trade Events

RSS danışmanlık ve hizmet şirketidir. Maliyet etkin ve sürdürülebilir proje çözümleri isteyen kurumsal ve hükümet müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. İklim değişikliği farkındalığı, nüfus artışı nedeniyle oluşan baskılar, daha sıkı mevzuatlar, teknoloji gelişmesi ve maliyet azaltılması gibi unsurlar sosyal açıdan kabul edilebilir çözümlerin oluşturulmasını gerektirmiştir.

RSS esas olarak yakıt verimliliği, atık geri kazanımı ve yeşil teknoloji çözümleri üzerinde durmaktadır.

RSS itibarlı teknoloji şirketleri, proje geliştiricileri, hükümet yetkilileri ve finansman sağlayıcıları arasında aracılık yapıp projelerin rahat ve bütçeye uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.