Argo Natural Resources - Trade Events

Leicester Üniversitesi ile çalışan Argo şirketi değerli metallerin elde edilmesi için Derin Ötektik Solvent kullanımında benzersiz bir deneyime sahiptir.

Devrim niteliğinde Kimya

  • Değerli ve baz metallerin mükemmel şekilde elde edilmesi
  • “refrakter” maden yataklarının yeniden tanımlanması
  • Kompleks Polimetalik cevherler ve e-atık için ideal kullanım
  • Toksik olmayan, bio bozunabilir solventler
  • Düşük maliyetli materyaller
  • Düşük sıcaklıktaki işlemler
  • Az su kullanımı
  • Az miktarda sulu atık
  • Büyük ve küçük operasyonlar için ölçeklendirilebilir