Environnemental Resources Management (ERM) - Trade Events

ERM dünyadaki büyük ve küçük madencilik şirketleriyle çalışmakta ve onlara stratejik, taktik ve operasyonel zorlukların üstesinden gelmelerinde aşağıdaki gibi  yardımcı olmaktadır:

  • Önemli olay ve kazaların önlenmesi, operasyonal risk ve kontrol yönetimi,
  • Suyun korunması için kurumsal stratejiler ve teknik çözümler;
  • Sosyal konular, insan hakları, paydaş haritalanması, uyuşmazlıkların çözümü;
  • Veri ve kaynak verimliliği, sistemin düzene sokulması, enformasyon çözümleri;
  • Birleşme ve satınalmalar, yerinde incelemeler, işlem stratejileri, sorumluluk ve uyum değerlendirmeleri;
  • Kapatma ve yenileme için uzun vadeli planlama

Geraint Bowden

Senior Partner
ERM

Konuşmacı Profili

Simon Tillotson

Ortak
ERM

Konuşmacı Profili

Elena Amirkhanova

Ortak
ERM (Russia)

Alistair Fulton

Ortak
ERM (UK)