Madenci̇li̇k sanayi̇ İçİn çözümler - Trade Events

İngiltere işletme maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, atık yönetimi, saha durdurulması, çevrenin korunması, maden yatakları ve rafinerilerde iş sağlığı ve güvenliği gibi maden endüstrisini oluşturan döngünün her aşamasında yenilikçi çözümler sunan lider ülkelerden biridir.

Birleşik Krallık Madencilik Kapasitesi

Birleşik Krallık imalatçıları madencilik sanayi için yüksek kalitede, yüksek spesifikasyonda ve uzun ömürlü çözümler sunmaktadır. En yüksek sağlık ve güvenlik ve sosyal ve çevre standartlarına göre faaliyet göstermektedirler. Yüksek kalite şu anlama gelmektedir: ürünler uzun süre dayanmaktadır ve böylece imalat ve bertaraf etme sırasında ürün yaşam döngüsü için gereken karbon azaltılmaktadır. Birleşik Krallık maden imalatçıları en yüksek standartlar ve bakım hizmetleri konusunda yüksek bir itibara sahiptir.

Madenci̇li̇k süreci̇ İle İlgi̇li̇ tüm konularin ele alinmasi

Birleşik Krallık şirketleri fizibilite ve tasarımın tüm aşamalarındaki kapsam belirleme çalışmalarından inşaat ve operasyona kadar her alanda çözümler sunmaktadır.

Sürekli̇ yeni̇li̇kçİli̇k

İngiliz maden ekipmanı imalatçıları rekabet edebilmek amacıyla ürünlerini daha verimli hale getirmek için sürekli yenilikçi olmaktadırlar. İngiliz tasarımı ve üretimi olan ekipmanlar dünyanın her yerindeki madencilik projelerinde çok iyi çalışmaktadırlar. Bu ekipmanlar toprak, kaya, kum ve diğer birçok materyali elleçlemekte, işlemekte ve kazmaktadır.

İleri̇ teknoloji̇ di̇ji̇tal çözümler

Bu kapasitenin büyük bir bölümü dijital madencilik konseptine dayanmaktadır- sanayi 4.0 kullanarak bakım optimize edilmekte, çevresel performans iyileştirilmekte ve insanlar tehlikeli bölgelerden uzaklaştırılmaktadırlar.

Fi̇nansa eri̇şİm

Madencilik şirketleri finansman için sermaye piyasalarına sıklıkla erişim sağlamaktadırlar. Londra madencilik finansı ve hizmetleri için önemli bir merkezdir- halkla ilişkiler, sigorta, hukuk, muhasebe, brokerlik, kotasyon, dernekler, ticaret, danışmanlar. Londra Menkul Kıymetler Borsasında (LSE) en büyük madencilik şirketlerinin çoğu işlem yapmaktadır. Net değeri yüksek olan yatırımcılar LSE vasıtasıyla satın almakta ve ticaret yapmaktadırlar. Londra en önemli uluslararası bankalara, Kalkınma Finans kurumlarına, Özel Sermaye Fonlarına ve İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. Londra Metal Borsası metal ticaretinin %80 ini temsil etmektedir (yıllık 15 trilyon Sterlin) ve Londra madencilik finansı için küresel bir merkezdir.

Bi̇rleşi̇k Krallik Diş Ti̇caret Bakanliği

Dış Ticaret Bakanlığı (DIT) tüm dünyada İngiliz şirketleri desteklemektedir. DIT dış ticaret bakanlığıdır ve aşağıdakilerden sorumludur:

  • Politika, tanıtım ve ve finansal uzmanlığı bir araya getirerek ticaret ve yatırıma konulan engelleri aşmak ve şirketlerin başarılı olmasını sağlamak;
  • Tüm dünyada İngiliz ticaret ve yatırımını desteklemek;
  • İngiliz mal ve hizmetleri için küresel düzeyde talep yaratmak.