1987 yılından bu yana deneyimi olan çevre denetmeni. Denetim yaptığı alanlar; ön-satınalma, mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği konularına uygunluk, çevresel mali yükümlülük değerlendirmeleri.

Simon’ın entegre su yönetimi, saha rejenerasyonu, yıkım ve işletmeden çıkarma, toprak ve yeraltı suyu iyileştirmesi, atık yönetimi, atık mühendisliği ve çevre mühendisliği alanlarında 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Simon çok çeşitli hidrolojik ve hidrojeolojik değerlendirme projelerinde çalışmıştır. Bunların arasında havza model ölçeklemeleri, su baskını riski ve su varlığı/yokluğu değerlendirmeleri, madencilik, petrol ve gaz arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin sosyal ve çevresel sonuçlar, tasarım, kapama ve artbakımda suya etki eden sonuçlarla ilgili satın almada uygun mühendislik seçeneklerinin değerlendirilmesi, bulunmaktadır.

Simon’ın çalıştığı konular arasında saha rejenerasyon projeleri, eski sanayi tesislerinin yeniden kullanım alanlarının belirlenmesi, master planlama/planlama ve çevresel etki değerlendirmeleri, kontaminsyaon etkileri ve yeniden inşa ederken iyileştirme gereksinim ve maliyeti de bulunmaktadır.

En karışık saha kontaminasyon problemlerine ve zor ayrıştırılabilen bileşiklere karşı, klorlu çözücü, PCBler, pestisitler ve 1,4– dioxin gibi, hızlı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir çözümler sağlayan yerinde termal odaklı çözüm önerileri getirme konusu Simon’ın özel uzmanlık alanıdır.

Webinar: Çevresel ve Sosyal Unsurlar, Madenlerin Kapanması


Madencilikte Yeşil Büyüme Dijital Çalıştayı