Janay Sagintayev

Profesör Janay Sagintayev, Mühendislik Bölümü
NAZARBAYEV ÜNİVESİTESİ


Dr. Sagintayev Nazarbayev Üniversitesi Mühendislik Bölümünde Araştırma Görevlisidir. W. Michigan Üniversitesi Jeoloji Bilimleri bölümünde doktorasını yapmış olan Dr. Sagintayev Uzaktan Algılama ve GIS hidrolojik modelleme uygulamaları üzerinde uzmanlaşmıştır ve Nazarbayev Üniversitesi (EREC NU) Çevre ve Kaynak Verimliliği Kümelenmesindeki disiplinler arası projelerde çalışmaktadır. Halen UNESCO UNEVOC TVET programı ile bağlantılı olarak TVET’in (Teknik ve Mesleği eğitim ve öğretim) genişletilmesi için çaba sarfetmektedir.