Altynbek Yerseitov

Genel Müdürüdür
Alamak Proxima


Altynbek Alamak Proxima’nın Genel Müdürüdür.

Daha önce Kazakistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisinde çalışmıştır. Bilimler Akademisi patent, lisans verme ve pazarlama ile ilgilidir.

Altynbek Moskova, Vernadsky Bilimler Akademisi, Ticaret Yüksek Okulundan mezun olmuştur.

Kendisi Almaty’de birinci kategorideki menkul kıymetlerle ilgili onaylı uzman olarak çalışmaktadır.

Yeraltı sondaj kuyusu liçing yöntemi ile oksitlenmiş cevherden altın elde etmek için teknoloji ve teknik çözümler çalışmasının ortak yazarıdır. Tatlı su nehirlerinin deniz ve okyanusla birleştiği yerlerdeki alüvyonlu toprak modellemesinde tecrübelidir.